Schack Kristianstad. Kristianstads schackklubb.
Sök via google
Sök via bing
2019-07-21
3:52 PM Söndag
Logga in här:
Registrera dig på Kristianstads schackklubbens webbsidan Om schackklubben Schackforum Kontakta Kristianstads schackklubb Schackklubbens gästbok Schackklubbens foton Schackklubbens annonser Schackklubbens resultat Schack länkar

Kontakta oss:


Jonny Sjöstedt -
sjostedtjonny@gmail.com -
076 80 100 23
Steinar Halldorsson -
steinar.halldorsson@bredband.net -
044-21 12 21;
070-767 14 29

Kommentera schack och Kristianstads schackklubb på facebook Kommentera schack och Kristianstads schackklubb på twitter Kommentera schack och Kristianstads schackklubb på google+. Kommentera schack och Kristianstads schackklubb på VK Kommentera schack och Kristianstads schackklubb på Linkedin.
Schack - Kristianstad.Kristianstads schackklubb.
[COPYRIGHT - Kristianstads schackklubb].© 2019